HRV Engineering

HRV Engineering er et islandsk ingeniørselskap som er datterselskap av Verkis hf og Mannvit hf, Islands to største engineeringsselskaper innen henholdsvis elektro- og mekanisk/teknisk. HRV henter sin prosjektbemanning fra morselskapene etter behov.

HRV har alle de tre store aluminiumsverkene på Island som kunder, og har også i det siste fått oppdrag ved Hydros aluminiumsverk i Qatar og på Karmøy. HRV er videre involvert i de fleste vannkraft- og geotermiske kraftverk på Island. Morselskapene er dessuten storleverandør innenfor bygg, vei og annen infrastruktur på Island.

Internasjonalt har HRV hatt kunder blant annet i Ungarn og Sverige. Nå er turen kommet til Norge hvor aluminiumsbransjen er en viktig målgruppe og hvor Brein as er norsk representant. For nærmere opplysninger, kontakt oss på breinbr1@gmail.com eller tlf 984 80 100 (menyvalg «Kontakt oss»).

Logo HRVmod