Konsulenttjenester

Vi utfører en rekke tjenester på områder hvor spesielt enkeltmannsbedrifter og mindre bedrifter mangler ressurser eller kompetanse. Eksempler:

  • økonomioppfølging
  • rådgivning innenfor økonomi, personal, strategi, målstyring
  • utarbeidelse av nettsider, presentasjoner
  • sekretærtjenester
  • oversettelse til og fra engelsk
  • andre tjenester på forespørsel avhengig av ditt behov