Styrearbeid

Vi har lang erfaring fra styrearbeid, både fra kommersielle selskaper og fra borettslag/sameier som har hatt utfordringer. Vi behersker bruk av nettstedet «styret.com» som er et godt hjelpemiddel for å sikre kontinuitet og holde oversikt over beboere, fakturabehandling, dokumenter og lovpålagte rutiner i borettslag/sameier.

Vi påtar oss for øvrig styreleder- og styremedlemsverv, arbeids- og utredningsoppgaver, sekretærtjenester, oppfølging av økonomi og andre styresaker etc.